INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Seminaria naukowe Instytutu Chemii Organicznej PŁ w sem. zimowym roku akademickiego 2018/2019

  • 29.10.2018 - dr hab. Piotr PAWLUĆ, prof. UAM – Wydział Chemii, UAM w Poznaniu „Nowe katalizatory reakcji (hydro)sililowania alkenów i alkinów”
  • 19.11.2018 - dr inż . Roman BŁASZCZYK – OncoArendi Therapeutics S.A. „Od pomysłu do leku. Z perspektywy polskiego biotechu”
  • 10.12.2018 - dr hab. inż. Rafał KOWALCZYK – Wydział Chemiczny, Politechnika Wrocławska „Mechanochemia oraz inne, nieklasyczne techniki w (organo)katalizie”
  • 07.01.2019 - dr hab. Artur STEFANKIEWICZ, prof. UAM – Wydział Chemii, UAM w Poznaniu „Supramolekularne nanostruktury funkcjonalne”
  • 21.01.2019 - mgr inż. Piotr DRELICH - Instytut Chemii Organicznej PŁ „Pochodne hydroksyloaminy w asymetrycznej organokatalizie”

Seminaria odbywać się będą w poniedziałki o godz. 8:30 w Sali Konferencyjnej (Politechnika Łódzka, Żeromskiego 116, Gmach Chemii A27, I p.)