INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

 1. Pomiar widm NMR
  kontakt: dr hab. Łukasz Albrecht, prof. PŁ, e-mail: , tel: 42 631-31-57
  - oferta usług
  - zlecenia1, zlecenia2

 2. Synteza białek techniką SPOT
  kontakt: dr hab. Beata Kolesińska, prof. PŁ, e-mail: , tel: 42 631-31-49

 3. Synteza „trudnych” peptydów, amidów, estrów w roztworze i na fazie stałej
  kontakt: dr hab. Beata Kolesińska, prof. PŁ, e-mail: , tel: 42 631-31-49

 4. Analizy związków metodą MS, UV oraz CD
  kontakt: dr hab. Beata Kolesińska, prof. PŁ, e-mail: , tel: 42 631-31-49

 5. Synteza modyfikowanych nukleozydów
  kontakt: dr Grażyna Leszczyńska, e-mail: , tel: 42 631-31-50
  - oferta