INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Politechnika Łódzka
Wydział Chemiczny
Instytut Chemii Organicznej (I-18)

ul. Żeromskiego 116
90-924 Łódź


tel. +48 42 631-31-40, +48 42 631-31-42

 

Budynek A27
Mapa kampusu