INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ


http://www.a-teamlab.p.lodz.pl/templates/politechnika/Images/logo.png

Pracownicy:

prof. hab. inż. Łukasz Albrecht
dr inż. Dariusz Deredas
dr inż. Barbara Pacholczyk-Sienicka
dr inż. Anna Skrzyńska

dr Paulina Grzelak
mgr inż. Grzegorz Ciepielewski

 
Doktoranci:

mgr inż. Jan Bojanowski
mgr inż. Piotr Drelich
mgr inż. Sebastian Frankowski
mgr inż. Dorota Kowalczyk
mgr inż. Bartosz Łągiewka
mgr inż. Artur Przydacz
mgr inż. Marta Romaniszyn
mgr inż. Maciej Saktura

 


  • Nowe, biomimetyczne katalizatory i technologie katalityczne w syntezie asymetrycznej
  • Nowe organokatalityczne strategie aktywacji połączeń organicznych w syntezie związków biologicznie ważnych
  • Badania mechanistyczne z wykorzystaniem spektroskopii NMR
  • Spektroskopia NMR w diagnostyce medycznej
  • Autentykacja produktów metodami spektroskopii NMR

 

 


 

 ll

l


  1. „Nowe cykloaddycje typu [4+2] w syntezie asymetrycznej” - projekt finansowany przez NCN, program Opus w latach 2017-2020 (umowa nr UMO-2016/23/B/ST5/01927)

  2. „Aktywowane grupami funkcyjnymi polieny w asymetrycznej organokatalizie” - projekt finansowany przez NCN, program Sonata Bis w latach 2016-2021 (umowa nr UMO-2015/18/E/ST5/00309)

  3. „Nowe organokatalizatory i organokatalityczne strategie syntetyczne” - projekt finansowany przez MNiSW, program Iuventus Plus w latach 2015-2017 (umowa nr 0008/IP3/2015/73)

  4. „New stereocontrolled strategies in asymmeric organocatalysis” - projekt finansowany przez FNP, program Homing Plus w latach 2013-2015 (umowa nr HOMING PLUS/2012-6/1)

  5. „Nowe biomimetyczne katalizatory i technologie w syntezie asymetrycznej” - projekt finansowany przez NCBiR, program Lider III w latach 2013-2016 (umowa nr LIDER/01/87/L-3/11/NCBR/2012)