INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Kierunek TECHNOLOGIA CHEMICZNA
Specjalność TECHNOLOGIA CHEMICZNA ORGANICZNA
Możliwość kontynuacji na II stopniu (studia magisterskie) w zakresie specjalizacji „Technologia leków i środków ochrony roślin
   
Kierunek CHEMIA
Specjalność SYNTEZA ORGANICZNA
Specjalność CHEMIA BIOLOGICZNA (prowadzone przez wszystkie Instytuty)
Możliwość kontynuacji obu specjalności na II stopniu (studia magisterskie) w zakresie specjalizacji „Nowoczesna synteza i analiza chemiczna” oraz „Chemia Medyczna
   
Kierunek NANOTECHNOLOGIA
Możliwość wykonywania prac inżynierskich