INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

  Imię i nazwisko Promotor Scopus
Doktoranci I roku
mgr inż. Katarzyna Czernak
dr hab. Beata Kolesińska, prof. PŁ  
mgr inż. Dariusz Zieliński dr hab. Beata Kolesińska, prof. PŁ  
Doktoranci II roku
mgr inż. Tomasz Bartosik prof. dr hab. Tomasz Janecki  
mgr inż. Jan Bojanowski dr hab. Łukasz Albrecht, prof. PŁ  
mgr inż. Katarzyna Dębiec prof. dr hab. Elżbieta Sochacka  
mgr inż. Sebastian Dębowski dr hab. Łukasz Albrecht, prof. PŁ  
mgr inż. Marta Romaniszyn dr hab. Łukasz Albrecht, prof. PŁ  
mgr inż. Maciej Saktura dr hab. Łukasz Albrecht, prof. PŁ  
mgr inż. Joanna Waśko dr hab. Beata Kolesińska, prof. PŁ  
Doktoranci III roku
mgr inż. Agata Chaberska dr hab. Beata Kolesińska, prof. PŁ  
mgr inż. Piotr Drelich dr hab. Łukasz Albrecht, prof. PŁ  
mgr inż. Bartosz Łągiewka dr hab. Łukasz Albrecht, prof. PŁ  
mgr inż. Artur Przydacz dr hab. Łukasz Albrecht, prof. PŁ  
mgr inż. Klaudia Sadowska prof. dr hab. Elżbieta Sochacka  
Doktoranci IV roku
mgr inż. Damian Kusy dr hab. Katarzyna Błażewska  
Doktoranci V roku
mgr inż. Karolina Bartosik prof. dr hab. Elżbieta Sochacka  
mgr inż. Michał Matuszewski prof. dr hab. Elżbieta Sochacka  
mgr inż. Marlena Michalak prof. dr hab. Tomasz Janecki  
mgr inż. Małgorzata Walczak dr hab. Beata Kolesińska, prof. PŁ  
mgr inż. Joanna Gmach dr hab. Katarzyna Błażewska  
mgr inż. Łukasz Janczewski prof. dr hab. Tadeusz Gajda  
mgr inż. Dorota Kowalczyk dr hab. Łukasz Albrecht, prof. PŁ  
Doktoranci VI roku
mgr Joanna Hejmanowska dr hab. Łukasz Albrecht, prof. PŁ  
mgr inż. Łukasz Joachimiak dr hab. Katarzyna Błażewska