INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Wieloletnią tradycją Instytutu Chemii Organicznej PŁ są organizowane co dwa lata Sesje Naukowe stanowiące podsumowanie dorobku naukowego pracowników i doktorantów Instytutu. Na Sesji zaprezentowane zostaną osiągnięcia i wyniki prac prowadzonych w poszczególnych grupach badawczych Instytutu w minionym okresie sprawozdawczym.

Tegoroczna Sesja będzie zadedykowana zmarłemu w dniu 18 grudnia 2017 roku prof. dr hab. inż. Henrykowi Krawczykowi, naszemu koledze i przyjacielowi, którego zapamiętamy jako znakomitego naukowca i zaangażowanego nauczyciela akademickiego.

Obrady odbędą się w dniach 25-26 czerwca 2018 w Sali Konferencyjnej Wydziału Chemicznego. Wykład inauguracyjny wygłosi prof. dr hab. Daniel T. Gryko z Instytutu Chemii Organicznej PAN w Warszawie. W Sesji Sprawozdawczej udział wezmą wszyscy pracownicy Instytutu Chemii Organicznej PŁ. Organizatorzy do udziału w obradach serdecznie zapraszają emerytowanych pracowników, absolwentów studium doktoranckiego, dyplomatów i wszystkich zainteresowanych.

Program Sesji.pdf