INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ


Pracownicy:

prof. dr hab. inż. Aleksandra Olma
dr inż. Anna Albrecht


 Zespół peptydowy, którym kieruje prof. dr hab. Aleksandra Olma, realizuje badania poświęcone:

  • projektowaniu, syntezie i badaniom biologicznym peptydów modyfikowanych niekodowanymi aminokwasami (wielofunkcyjne α,α-dipodstawiome glicyny w tym α-alkiloseryny, β3-homo-aminokwasy, α-alkilo-β-podstawione alaniny);
  • syntezie nowych, niebiałkowych aminokwasów wielofunkcyjnych (α-alkilo-β-azydo-alaniny, α-alkilo-β-1-piperydynyl(pyrrolidinyl, 4-morfolinyl)alaniny, α-alkilo-β-halogenoalaniny, α-alkilo-β-merkaptoalaniny), z wykorzystaniem reakcji otwarcia β-laktonów N-chronionych α-alkiloseryn nuklofilami siarkowymi, azotowymi;
  • poznaniu zależności pomiędzy strukturą a aktywnością biologiczną analogów peptydów bioaktywnych zawierających aminokwasy o ograniczonej swobodzie konformacyjnej. Uwaga skupiona jest na peptydach opioidowych, biwalentnych ligandach receptorów opioidowych. W badaniach konformacyjnych wykorzystujemy techniki NMR oraz modelowanie molekularne.