INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Dyrektor
Prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki


+48 42 631-3220

Tomasz Janecki

 

Z-ca dyrektora ds. naukowych
dr hab. inż. Łukasz Albrecht, prof. PŁ


+42 631-3157

Łukasz Albrecht

 

Z-ca dyrektora ds. dydaktyki
prof. dr hab. Elżbieta Sochacka


+48 42 631-3155

Elżbieta Sochacka