INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Dyrektor
Prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki


+48 42 631-3220

Tomasz Janecki

 

Z-ca dyrektora ds. naukowych
Prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht


+42 631-3157

Łukasz Albrecht

 

Z-ca dyrektora ds. dydaktyki
dr inż. Agnieszka Dziergowska


+42 631-3142 w.24

Elżbieta Sochacka