INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Dyrektor
Prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki


+48 42 631-3220
tomasz.janecki@p.lodz.pl

Tomasz Janecki

 

Z-ca dyrektora ds. naukowych
Prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht


+42 631-3157
lukasz.albrecht@p.lodz.pl

Łukasz Albrecht

 

Z-ca dyrektora ds. dydaktyki
dr inż. Agnieszka Dziergowska


+42 631-3142 w.24
agnieszka.dziergowska@p.lodz.pl

Elżbieta Sochacka