INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ


Pracownicy:

prof. dr inż. Tomasz Janecki
dr inż. Jacek Kędzia
dr inż. Jacek Koszuk
dr inż. Jakub Modranka

 

Doktoranci:

mgr inż. Marlena Pięta
mgr inż. Tomasz Bartosik


  1. Synteza fosforylowanych układów karbo- i heterocyklicznych jako potencjalnych terapeutyków i użytecznych reagentów w syntezie organicznej.

  2. Synteza nowych, ważnych biologicznie układów heterocyklicznych o przewidywanej aktywności antynowotworowej, przeciwbakteryjnej czy przeciwzakrzepowej.

  3. Badanie zależności między strukturą otrzymanych związków a ich aktywnością biologiczną i projektowanie na tej podstawie nowych, aktywniejszych analogów.


  1. Synteza biologicznie ważnych 2-alkilideno-1-oksoheterocykli z wykorzystaniem reagentów Hornera-Wadswortha-Emmonsa. (NCN, Opus 4, termin realizacji 2013-2017)

  2. Opracowanie innowacyjnej metody syntezy Dapagliflozinu. (NCBR, PBS2, termin realizacji 2013-2016)

  3. Aktywowane winylofosfoniany – nowe zastosowania w syntezie ważnych biologicznie układów heterocyklicznych i kwasów α-aminofosfonowych. (MNiSW Nr N N204 005736, termin realizacji 2009-2012)