INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

dr hab. inż. Anna Albrecht

profesor uczelni
tel. 42 631-31-55

p. 217 (A27)


prof. dr hab. inż. Łukasz Albrecht

profesor
tel. 42 631-31-57

p. 306 (A27)


mgr Justyna Babska

administracja
tel. 42 631-31-40

p. 304 (A27)


dr inż. Karolina Bartosik

adiunkt
tel. 42 631-31-50

p. 315 (A24)


mgr inż. Tomasz Bartosik

technik
tel. 42 631-31-42 w.22

p. 305 (A27)


dr hab. inż. Katarzyna Błażewska

profesor uczelni
tel. 42 631-31-43

p. 314 (A27)


mgr inż. Grzegorz Ciepielowski

technik
tel. 42 631-32-22

p. 2 (A27)


dr inż. Dariusz Deredas

adiunkt
tel. 42 631-31-44

p. 216 (A27)


dr inż. Agnieszka Dziergowska

adiunkt
tel. 42 631-31-42 w.24

p. 320 (A27)


dr hab. inż. Justyna Frączyk

adiunkt
tel. 42 631-32-21

p. 321 (A27)


dr inż. Anna Gajda

adiunkt
tel. 42 631-31-46 w.22

p. 209 (A27)


prof. dr hab. inż. Tadeusz Gajda

profesor
tel. 42 631-31-46 w.23

p. 301c (A27)


dr inż. Łukasz Janczewski

adiunkt
tel. 42 631-31-45

p. 203 (A27)


prof. dr hab. inż. Tomasz Janecki

profesor
tel. 42 631-32-20

p. 318 (A27)


dr inż. Krzysztof Kaczmarek

adiunkt
tel. 42 631-31-56

p. 214 (A27)


mgr inż. Beata Kocoń-Rębowska

starszy technik
tel. 42 631-31-45

p. 203 (A27)


prof. dr hab. inż. Beata Kolesińska

profesor
tel. 42 631-31-49

p. 311 (A27)


dr inż. Karina Kraszewska

administracja
tel. 42 631-31-40

p. 304 (A27)


Maciej Legieć

tel. 42 631-41-40

(A24)


dr hab. inż. Grażyna Leszczyńska

profesor uczelni
tel. 42 631-31-50

p. 315 (A27)


dr inż. Joanna Małolepsza

adiunkt
tel. 42 631-31-43

p. 314 (A27)


Elżbieta Miksa

starszy technik
tel. 42 631-32-22

p. 25 (A27)


dr inż. Jakub Modranka

adiunkt
tel. 42 631-31-42 w.22

p. 305 (A27)


mgr inż. Joanna Morzyszek-Piwowarska

administracja
tel. 42 631-31-40

p. 304 (A27)


prof. dr hab. inż. Aleksandra Olma

profesor emerytowany
tel. 42 631-31-55

p. 218 (A27)


dr Barbara Pacholczyk-Sienicka

adiunkt
tel. 42 631-32-22

p. 2 (A27)


Wojciech Skowronek

starszy technik
tel.

(A24)


dr inż. Anna Skrzyńska

adiunkt
tel. 42 631-31-42 w.23

p. 303 (A27)


prof. dr hab. inż. Elżbieta Sochacka

profesor
tel. 42 631-31-55

p. 218 (A27)


inż. Wiesław Wasilewski

specjalista
tel. 42 631-31-52

p. 25 (A27)


Barbara Wiewiórska

specjalista
tel. 42 631-31-40

p. 310 (A27)


prof. dr hab. inż. Janusz Zabrocki

profesor emerytowany
tel. 42 631-31-53

p. 213 (A27)


mgr inż. Stanisław Zaręba

specjalista chemik
tel. 42 631-31-46 w.22

p. 205 (A27)