INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Nagrody imienia profesora Osmana Achmatowicza za najlepszą pracę dyplomową zrealizowaną na Wydziale Chemicznym Politechniki Łódzkiej

Jan Bojanowski, rok akademicki 2015/2016; tytuł pracy magisterskiej: „Asymetryczna aminokataliza w syntezie związków heterocyklicznych zawierających atom tlenu”
Promotor: dr hab. inż. Łukasz Albrecht

Mateusz Pawlaczyk, rok akademicki 2015/2016; tytuł pracy inżynierskiej: „Synteza i badanie właściwości agregacyjnych analogów fragmentu B12-B17 ludzkiej insuliny modyfikowanych poprzez wbudowywanie N-metylowanych reszt aminokwasów”
Promotor: dr hab. inż. Beata Kolesińska; Opiekun: mgr inż. Monika Świontek

Piotr Drelich, rok akademicki 2014/2015; tytuł pracy magisterskiej: „Stereokontrolowana synteza związków zawierających ugrupowanie 1,2-diolu lub 1,2-aminoalkoholu”
Promotor: dr hab. inż. Łukasz Albrecht


Damian Kusy
, rok akademicki 2013/2014; tytuł pracy magisterskiej: „Synteza nowych analogów 3-IPEHPC modyfikowanych w pierścieniu heterocyklicznym atomem fluorowca”
Promotor: dr inż. Katarzyna Błażewska


Karolina Woźniak
, rok akademicki 2012/2013; tytuł pracy magisterskiej: „Synteza oligorybonukleotydu o sekwencji ramienia antykodonu hmt-tRNALeu(UUR) zawierającego 5-taurynometylourydynę w pozycji wahadłowej”
Promotor: dr inż. Grażyna Leszczyńska


Sylwia Kucharz
, rok akadamicki 2010/2011; tytuł pracy inżynierskiej: „Synteza w pełni blokowanego amidofosforynu (S) 5-metoksykarbonylo (metoksy) metylourydyny (ASLGly B.mori)”
Promotor: dr inż. Agnieszka Dziergowska

Anna Antos, rok akademicki 2009/2010; tytuł pracy magisterskiej: „Selekcja grup ochronnych dla wprowadzenia cmnm5U i τm5U w sekwencje mt-ASLLeuS.cerevisiae oraz mt-ASLLeuludzki
Promotor: dr inż. Grażyna Leszczyńska

Karolina Korzycka, rok akademicki 2010/2011; tytuł pracy magisterskiej: „Synteza nukleozydów modyfikowanych L-histydyną”
Promotor: prof. dr hab. inż. Elżbieta Sochacka

Wyróżnienie prezentacji ustnych i plakatowych

Wojciech Lipiński „Drug delivery system based on CPP – new approach” 24th Polish Peptide Symposium, Jastrzębia Góra, 03 – 07 September, 2017, Materiały Zjazdu 103, P47, prezentacja posterowa

Wojciech Lipiński „Activable cell penetrating peptide. New strategy” XV Ogólnopolskie Seminarium dla Doktorantów „Na Pograniczu Chemii i Biologii”, Karpacz, 21-24 maja 2017, prezentacja ustna