logo
aktualnosci program bhp pierwsza zwiazki wstepne przepisy
gmach chemii
 


PODSTAWIENIE NUKLEOFILOWE PRZY NASYCONYM ATOMIE WĘGLA

Halogenki alkilów

nazwa preparatu

zastosowane techniki

informacje dodatkowe

bromek butylu

 

bromek sec-butylu

 

bromek cykloheksylu

 

bromek izobutylu

 

bromek izopropylu

 

chlorocykloheksan

 

jodek butylu

 

jodek etylu

 

 

Etery

nazwa preparatu

zastosowane techniki

informacje dodatkowe

eter dibutylowy

 

eter butylowo-fenylowy

 

eter metylowy β-naftolu
(Nerolina)

 

 

 
Copyright ©2008-2016 Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Wykonawcy strony: Krzysztof Kierus, Grażyna Leszczyńska i Agnieszka Dziergowska