logo
aktualnosci program bhp pierwsza zwiazki wstepne przepisy
gmach chemii
 


PROWADZENIE NOTATEK LABORATORYJNYCH

Notatki laboratoryjne powinny zawierać dokładny opis praktycznego wykonania preparatu i uwzględniać:

 1. Nazwę preparatu

 2. Równanie reakcji z zaznaczeniem ilości substancji wyjściowych (wszystkie dane w gramach i molach)

 3. Dokładny opis praktycznego wykonania preparatu (z uwzględnieniem własnych spostrzeżeń na temat np. czasu trwania reakcji, zmiany barwy mieszaniny reakcyjnej, homogeniczności lub heterogeniczności mieszaniny reakcyjnej, problemów z izolacją produktu czy jego oczyszczaniem)

 4. Rysunek używanej aparatury

 5. Obliczenia wydajności z równania reakcji i użytych ilości (w przypadku nierównomolowych ilości substancji wyjściowych wydajności odnosi się do odczynnika użytego w niedomiarze).

 6. Zestawienie stałych fizycznych (temperatura topnienia-ciała stałe, temperatura wrzenia-ciecze, współczynnik załamania światła-ciecze) i wydajności literaturowych i rzeczywistych związku (otrzymanych z pomiarów)

    tt. tw. n W
  Dane literaturowe        
  Dane doświadczalne        
 7. W przypadku wystąpienia różnic w wartościach stałych fiz./wydajności lit. i dośw. zaproponować wyjaśnienie

 8. W przypadku zastosowania metod spektroskopowych (NMR, IR) lub chromatograficznych (TLC, GC) do identyfikacji związku i/lub jego czystości należy do sprawozdania dołączyć uzyskane widmo lub chromatogram wraz z jego analizą i wyciągniętymi wnioskami.

 

 
Copyright ©2008-2016 Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Wykonawcy strony: Krzysztof Kierus, Grażyna Leszczyńska i Agnieszka Dziergowska