logo
aktualnosci program bhp pierwsza zwiazki wstepne przepisy
gmach chemii
 


ELEKTROFILOWE PODSTAWIENIE AROMATYCZNE

Halogenowanie

nazwa preparatu

zastosowane techniki

informacje dodatkowe

4-bromoacetanilid
(p-bromoacetanilid)
 • krystalizacja z rozpuszczalnika palnego
 • sączenie osadów pod zmniejszonym ciśnieniem

 

2,4,6-tribromoanilina
 • sączenie osadów pod zmniejszonym ciśnieniem
 • aparatura do reakcji, w której wydzielają się produkty gazowe

 

bromobenzen

 

Nitrowanie

nazwa preparatu

zastosowane techniki

informacje dodatkowe

4-bromonitrobenzen
(p-bromonitrobenzen)
 • sączenie osadów pod zmniejszonym ciśnieniem
 • krystalizacja z rozpuszczalnika palnego

 

kwas 3-nitroftalowy
 • sączenie osadów pod zmniejszonym ciśnieniem
 • krystalizacja z wody
 • destylacja prosta

 

4-nitroacetanilid
(p-nitroacetanilid)
 • aparatura do reakcji z zastosowaniem mieszadła mechanicznego, wkraplania i ogrzewania oraz kontrolą temperatury
 • krystalizacja z rozpuszczalnika palnego

 

nitrobenzen

 

1-nitronaftalen
 • krystalizacja z rozpuszczalnika palnego

 

Acylowanie i alkilowanie

nazwa preparatu

zastosowane techniki

informacje dodatkowe

acetofenon

 

benzofenon

 

cykloheksylobenzen

 

trifenylometan

 

Sulfonowanie

nazwa preparatu

zastosowane techniki

informacje dodatkowe

kwas 4-toluenosulfonowy
(kwas p-toluenosulfonowy)
 • krystalizacja z rozpuszczalnika lotnego
 • azeotropowe odparowanie wody

 

 

 
Copyright ©2008-2016 Instytut Chemii Organicznej, Politechnika Łódzka. Wszytkie prawa zastrzeżone.
Wykonawcy strony: Krzysztof Kierus, Grażyna Leszczyńska i Agnieszka Dziergowska