INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

 

kierownik: dr inż. Grażyna Leszczyńska

"Hipermodyfikowane fragmenty tRNA/mt-tRNA: synteza, wykorzystanie do modelowych badań mechanizmu translacji oraz selekcji inhibitorów replikacji patogenów (HIV-1, S.aureus)"

NCN, Nr 1306/B/H03/2011/40, 2011-2014