INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

 

kierownik: prof. dr hab. E. Sochacka

projekt w konsorcjum z prof. dr hab. B. Nawrot, CBMiM, PAN, Łódź

„Badania desulfuracji 2-tiourydyn w kontekście uszkodzeń tRNA w warunkach stresu

oksydacyjnego”

NCN, 2012-2015