INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

 

kierownik: prof. dr hab. E. Sochacka

projekt w konsorcjum z prof. dr hab. B. Nawrot, CBMiM, PAN, Łódź

„Biosynteza seleno-modyfikowanych nukleozydów w pętli antykodonu transferowych kwasów rybonukleinowych. Ewaluacja enzymatycznej transformacji 2-tiourydyny do 2-selenourydyny, badania funkcji i struktury tRNA selenourydyno syntazy z E. coli.”,

NCN, 2015-2018

 

Celem jest to i to.