INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Metoda amidofosforynowa na fazie stałej jest podstawowym sposobem chemicznej syntezy oligorybonukleotydów.

Zespół posiada unikatową umiejętność syntezy modyfikowanych fragmentów RNA metodą amidofosforynową na fazie stałej w dużej skali (5-30 μMol) co pozwala na otrzymywanie oligonukleotydów w ilościach wystarczających do badań strukturalnych.

Syntezę chemiczną oligorybonukleotydów zawierających nukleotydy modyfikowane w obrębie zasady heterocyklicznej można zrealizować na dwóch drogach a) poprzez bezpośrednie włączenie nukleotydu, z wykorzystaniem odpowiednio zabezpieczonego 3’-O-amidofosforynu – ta metoda jest stosowana najczęściej; b) poprzez włączenie prekursorowego nukleotydu a następnie jego postsyntetyczną transformację do docelowej jednostki.