INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ


Zespół peptydowy, którym kieruje prof. dr hab. Aleksandra Olma, realizuje badania poświęcone:

 • Projektowaniu, syntezie i badaniom biologicznym peptydów modyfikowanych niekodowanymi aminokwasami (wielofunkcyjne α,α-dipodstawiome glicyny w tym α-alkiloseryny, β3-homo-aminokwasy, α-alkilo-β-podstawione alaniny)

 • Syntezie nowych, niebiałkowych aminokwasów wielofunkcyjnych (α-alkilo-β-azydo-alaniny, α-alkilo-β-1-piperydynyl(pyrrolidinyl, 4-morfolinyl)alaniny, α-alkilo-β-halogenoalaniny, α-alkilo-β-merkaptoalaniny), z wykorzystaniem reakcji otwarcia β-laktonów N-chronionych α-alkiloseryn nuklofilami siarkowymi, azotowymi,

 • Poznaniu zależności pomiędzy strukturą a aktywnością biologiczną analogów peptydów bioaktywnych zawierających aminokwasy o ograniczonej swobodzie konformacyjnej. Uwaga skupiona jest na peptydach opioidowyh, biwalentnych ligandach receptorów opioidowych. W badaniach konformacyjnych wykorzystujemy techniki NMR oraz modelowanie molekularne.

Dorobek naukowy obejmuje 70 publikacji w renomowanych czasopismach naukowych oraz ponad 90 komunikatów i posterów prezentowanych na zagranicznych i krajowych konferencjach naukowych oraz 6 patentów.

Zespół prowadzi współpracę z:

 • prof. M. Manningiem (Department of Biochemistry and Cancer Biology, University of Toledo, College of Medicine, Toledo Ohio, USA),
 • prof. Aleksandrą Misicką (Wydział Chemii, Uniwersytet Warszawski, Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa),
 • prof. Andrzejem Ejchartem (Instytut Biochemii i Biofizyki PAN, Warszawa).
 • Przez wiele lat współpracowaliśmy z prof. Andrzejem Lipkowskim (Instytut Medycyny Doświadczalnej i Klinicznej PAN, Warszawa)

 

Wykaz ostatnich publikacji:

 1. Lasota A., Frączak O., Muchowska A., Nowakowski M., Maciejczyk M., Ejchart A., Olma A.Synthesis, Biological Activity, and NMR-BasedStructural Studies of Deltorphin I Analogs Modifiedin Message Domain with a New α,α-Disubstituted Glycines. Chem. Biol. Drug Des., 2016; DOI: 10.1111/cbdd.12730

 2. Frączak O., Lasota A., Tymecka D., Kosson O., Muchowska A., Misicka A., Olma A.,Synthesis, binding affinities and metabolic stability of dimeric dermorphin analogs modified with β3-homo-amino acids. J. Pept. Sci., 2016; 22, 222–227; DOI: 10.1002/psc.2869

 3. Frączak O, Lasota A., Leśniak A., Lipkowski AW, OlmaA. Kosson P., , Muchowska A, LipkowskiA.W, Olma A. Biphalin analogues containing β3-homo-amino acids at the 4,4’positions. Peptides, 2015; 66, 13–18, DOI: 10.1016/j.peptides.2015.02.004

 4. Oliwia Frączak, Anika Lasota, Anna Leśniak, Andrzej W. Lipkowski, Aleksandra Olma. The Biological Consequences of Replacing D-Ala in Biphalin with Amphiphilic α-Alkylserines. Chem. Biol. Drug Des., 2014, 84, 199-205

 5. Lasota A., Frączak O., Leśniak A., Muchowska A., Lipkowski A.W. Nowakowski M., Ejchart A. Olma A. Analogues of deltorpin I containing conformationally restricted amino acids in position 2: structure and opioid activity. J. Pept. Sci., 2015; 21, 120–125,DOI: 10.1002/psc.2738

 6. Maurice Manning, Aleksandra Misicka, Aleksandra Olma, Krzysztof Bankowski, Stoytcho Stoev, Bice Chini, Thierry. Durroux, Bernard Mouillac, Maithe Corbani, Gilles Guillon. Oxytocin and Vasopressin Agonists and Antagonists as Research Tools and Potential Therapeutics. Journal Neuroendocrinology, 2012, 24, 609–628

 7. Aleksandra Olma, Anika Lasota, Adam Kudaj. A convenient route to optically pure α-alkyl-β-(sec-amino)alanines. Amino Acids 2012, 42, 2525-2528.

 8. Dominika Wilczyńska, Piotr Kosson, Maria Kwasiborska, Andrzej Ejchart, Aleksandra Olma, Synthesis and receptor binding of opioid peptide analogues containing β3-homo-amino acids J. Pept. Sci. 2009; 15, 777–782.

 9. Marcin Stasiak, Urszula Słomczyńska, Aleksandra Olma, Mirosław T. Leplawy, Chemistry of -hydroxymethylserine: problems and solutions J. Pept. Sci. 2008, 14, 1163-1172.

 10. Adam Kudaj, Aleksandra Olma, A convenient transformation of -alkylserines into -halogenomethyl--alkylglycines, Tetrahedron Lett., 2008, 49, 6445-6447.

 11. Adam Kudaj, Aleksandra Olma An efficient synthesis of optically pure -alkyl--azido- and -alkyl--aminoalanines via ring opening of 3-amino-3-alkyl-2-oxetanones, Tetrahedron Lett., 2007, 48, 6794

 12. Frączak O, Olma A Biwalentne ligandy receptorów opioidowych. Wiadomości Chemiczne, 2014, 68, 233-255

 13. Frączak O, Olma A, Metoda O-acyloizopeptydowa w syntezie peptydów, Wiadomości Chemiczne 2014, 68, 733-749