INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Grant Promotorski

„Nowe zastosowania preparatywne estrów kwasów 1-(izotiocyjaniano)alkilofosfonowych”

KBN Nr 3 T09B 009 26. (2004-2006)