INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Gajda

„Nowe drogi syntezy polifunkcyjnych nitro- i aminofosfonianów”

MEN Nr 1 T09A 054 30. (2006-2009)