INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Kierownik: prof. dr hab. inż. Tadeusz Gajda

"Projektowanie, synteza oraz in vitro i in vivo badania potencjału przeciwnowotworowego fosfinowych i fosfonowych analogów sulforafanu i ich merkapturowych pochodnych o potencjalnej zdolności do inhibicji deacylazy histonowej".

Konsorcjum (Politechnika Łódzka, Politechnika Wrocławska, Instytut Immunologii i Terapii Doświadczalnej PAN we Wrocławiu)

Projekt został sfinansowany ze środków Narodowego Centrum Nauki (DEC-2011/03/B/ST5/01058).

wrzesień 2012 - wrzesień 2016