INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Kierownik: Katarzyna Błażewska

„Wpływ lipofilowego charakteru fosfonokarboksylanów na ich bioprzyswajalność i aktywność względem RabGGTazy”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, program „Iuventus Plus”, 2010-2011