INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Kierownik: Katarzyna Błażewska

„Projektowanie i synteza pierwszych proleków fosfonokarboksylowych analogów bisfosfonianów - zwiększenie bioprzyswajalności fosfonokarboksylanów”

Ministerstwo Nauki i Szkolnictwa Wyższego, „Iuventus Plus”, 2012-2014