INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

Kierownik: Katarzyna Błażewska

Projektowanie i synteza próbników Rab GGTazy i ich wykorzystanie do określenia miejsca oddziaływania fosfonokarboksylanowych inhibitorów z enzymem i identyfikacji potencjalnych oddziaływań ubocznych"

NCN, Sonata Bis,  przyjęty do finansowania