INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

 

TYTUŁ/STOPIEŃ:

magister inżynier

NR POKOJU: 2

BUDYNEK: A27

42 631 31 52 w.24

 

TYTUŁ/STOPIEŃ:

magister inżynier

NR POKOJU: 2

BUDYNEK: A27

42 631 31 52 w.24

Zainteresowania Naukowe

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE (Problematyka badawcza):

 • Badania mechanistyczne powstawania di- i trienamin z wykorzystaniem spektroskopii NMR

Działalność Naukowa

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

1) ostatnie publikacje, monografie, książki, podręczniki:

 1. Brak

2) Zespół badawczy w tym doktoranci:

 • "A  Team" (Zespół dr hab. inż. Łukasza Albrechta)

3) Współpraca międzynarodowa:

4) Staże naukowe:

5) Granty, projekty krajowe i międzynarodowe (2-3, ostatnie lub trwające):

[moduleplant id="139"  catids="128"]

6) Funkcje naukowe lub organizacyjne pełnione poza Politechniką Łódzką:

 

Informacje Dla Studentów

INFORMACJE DLA STDENTÓW:

1) Konsultacje:

 • semestr letni: nd
 • semestr zimowy: nd

2) Prowadzone zajęcia dydaktyczne (Przedmiot, kierunek studiów, sem.):

 • nd

Pełnione Funkcje

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Brak
   

Hobby

HOBBY:

 • Piwowarstwo i winiarstwo
 • Zielarstwo
 • Literatura fantastyczna i postapokaliptyczna
 • Muzyka folk