INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

 

TYTUŁ/STOPIEŃ:

magister inżynier

NR POKOJU: 314

BUDYNEK: A27

42 631 31 43

 

TYTUŁ/STOPIEŃ:

magister inżynier

NR POKOJU: 314

BUDYNEK: A27

42 631 31 43

Zainteresowania Naukowe

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE (Problematyka badawcza):

Poszukiwanie oraz synteza α-fosfonokarboksylanów o aktywności względem enzymu Rab GGTazy, którego zaburzone działanie towarzyszy chorobom neurodegeneracyjnym, nowotworowym oraz zakaźnym.

Działalność Naukowa

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

1) ostatnie publikacje, monografie, książki, podręczniki (wybrano X z XX):

  1. Coxon, F.; Joachimiak, Ł.; Najumudeen ,A. K.; Breen, G.; Gmach, J.; Oetken-Lindholm, Ch.;  Way, R.; Dunford, J.; Abankwa, D.; Błażewska, K. M.;  “Synthesis and characterization of novel phosphonocarboxylate inhibitors of RGGT“ Eur. J. Med. Chem. 2014, 84, 77-89.

  2. J. Gmach, K. Huben, K. M. Błażewska "a-Fluoro phosphonocarboxylates: the NMR analysis of the heteronuclear ABMX spin system" Phosphorus, Sulfur, Silicon and Rel. Elem., Phophorus, Sulfur, and Silicon 2014, 189, 1-10.

2) Zespół badawczy w tym doktoranci:

3) Współpraca międzynarodowa:

  •  

4) Staże naukowe:

  •  

5) Granty, projekty krajowe i międzynarodowe (2-3, ostatnie lub trwające):

[moduleplant id="139"  catids="78"]

6) Funkcje naukowe lub organizacyjne pełnione poza Politechniką Łódzką:

 

Informacje Dla Studentów

INFORMACJE DLA STDENTÓW:

1) Konsultacje:

  • semestr letni: poniedziałek 10-12
  • semestr zimowy: poniedziałek 10-12

2) Prowadzone zajęcia dydaktyczne (Przedmiot, kierunek studiów, sem.):

  • Chemia organiczna (ćwiczenia laboratoryjne), studia 1 stopnia na kierunku Chemia Budowlana, sem. 2

Pełnione Funkcje

PEŁNIONE FUNKCJE:


  •  

Hobby

HOBBY:

podróże, literatura, malarstwo, kino, muzyka (np. NIN, Tool, Pearl Jam, Bjork).