INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

 

   

TYTUŁ/STOPIEŃ:

magister inżynier

NR POKOJU: 314

BUDYNEK: A27

42 631 31 43

 

   

TYTUŁ/STOPIEŃ:

magister inżynier

NR POKOJU: 314

BUDYNEK: A27

42 631 31 43

Zainteresowania Naukowe

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE (Problematyka badawcza):

 •  synteza nowych fosfonokarboksylanowych analogów pochodnych kwasu minodronowego potencjalnych inhibitorów eznzymu Rab GGTaz

Działalność Naukowa

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

1) ostatnie publikacje, monografie, książki, podręczniki (wybrano X z XX):

 1. 2012- Obrona pracy inżynierskiej na kierunku technologia chemicza, specjalność chemiczna technologia organiczna, pt.: Optymalizacja reakcji syntezy pochodnych imidazo[1,2-a]pirydyno-3-karboaldehydu." Promotor i opiekun pracy dr inż. Katarzyna Błażewska
 2. 2014 – obrona pracy magisterskiej na kierunku technologia chemiczna, spacjalność: technologia leków i środków ochrony roślin, pt.: Synteza nowych analogów 3-IPEHPC modyfikowanych w pierścieniu heterocyklicznym atomem fluorowca." Promotor i opiekun pracy dr inż. Katarzyna Błażewska

2) Zespół badawczy w tym doktoranci:

 • Zespół prof. Tadeusza Gajdy

3) Współpraca międzynarodowa:

 •  

4) Staże naukowe:

 •  

5) Granty, projekty krajowe i międzynarodowe (2-3, ostatnie lub trwające):

[moduleplant id="139"  catids="77"]

 

6) Funkcje naukowe lub organizacyjne pełnione poza Politechniką Łódzką:

 

Informacje Dla Studentów

INFORMACJE DLA STDENTÓW:

1) Konsultacje:

 • semestr letni: wtorek 10-12
 • semestr zimowy: wtorek 10-12

2) Prowadzone zajęcia dydaktyczne (Przedmiot, kierunek studiów, sem.):

 • Preparatyka Organiczna, studia 1 stopnia na kierunku Chemia oraz Technologia Chemiczna, semestr 3

Pełnione Funkcje

PEŁNIONE FUNKCJE:


 •  

Hobby

HOBBY:

 • książki: powieści Dana Brown: Inferno", Kod Leonarda da Vinci",  Dmitrija Głuchowskiego : Metro 2033", 
 • film: komedie, fantasy, sci-fi, seriale: (Supernatural, Gra o Tron, Sherlock, Demony da Vinci),
 • sport