INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

 

TYTUŁ/STOPIEŃ:

doktor inżynier

NR POKOJU: 314

BUDYNEK A27

42 631 31 43

 

 

TYTUŁ/STOPIEŃ:

doktor inżynier

NR POKOJU: 314

BUDYNEK A27

42 631 31 43

 

Zainteresowania Naukowe

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE (Problematyka badawcza):

Nasze badania są skupione na syntezie i poszukiwaniu związków aktywnych względem enzymów Rab GGTazy oraz Rab GTPaz, z wykorzystaniem narzędzi chemii medycznej oraz biologii chemicznej. Zaburzone działanie tych enzymów obserwowane jest w chorobach neurodegeneracyjnych, nowotworowych oraz zakaźnych, dlatego stanowią one potencjalny cel terapeutyczny.

Poszukiwanie nowych inhibitorów. Badania zależności struktura – aktywność. Związki fosforoorganiczne są wykorzystywane w leczeniu wielu schorzeń takich jak choroby kości (osteoporoza, choroba Pageta, metastaza do kości), infekcje wirusowe (ospa, zapalenie wątroby) i bakteryjne. W naszym zespole zajmujemy się projektowaniem i syntezą nowych fosfonokarboksylowych analogów bisfosfonianów, inhibitorów Rab geranylgeranylo transferazy (RGGT, Rab GGTaza), enzymu odpowiedzialnego za post-translacyjną modyfikację białek Rab GTPaz. Otrzymane związki są badane pod względem ich aktywności w stosunku do enzymu Rab GGTaza oraz enzymów szlaku mewalonowego.

Poprawa bioprzyswajalności – zastosowanie strategii prolekowej. Ze względu na jonową strukturę analogów kwasów fosfonowych (do których należą związki będące przedmiotem naszych badań), leki z tej grupy związków cechuje niska bioprzyswajalność, nawet <1%. W celu zamaskowania ich jonowego charakteru, część produktów tej klasy związków dostępna jest w postaci proleków (Tenofovir disoproxil fumarate – Viread; Adefovir dipivoxil – Hepsera; Sofosbuvir – użyty w kombinacji leków do leczenia żółtaczki typu C). Dlatego nasze badania nad fosfonokarboksylanami rozszerzyliśmy o projektowanie i syntezę analogów typu prolekowego, które są badane pod kątem ich stabilności chemicznej oraz biologicznej.

Zdefiniowanie miejsca oddziaływania z białkami w komórce – zastosowanie activity-based protein profiling. Trzecim kierunkiem naszych badań jest projektowanie i synteza próbnika, w celu określenia miejsca oddziaływania fosfonokarboksylanów z Rab GGTaza oraz potencjalnych oddziaływań z innymi białkami w komórce, z wykorzystaniem technik chemii biologicznej. Ułatwi to nie tylko projektowanie nowych inhibitorów Rab GGTazy, ale również pomoże przewidzieć potencjalne działania uboczne bądź synergiczne otrzymywanych związków z innymi białkami obecnymi w komórce.

 

Działalność Naukowa

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

 1) ostatnie publikacje, monografie, książki, podręczniki (wybrano 9 z 20)

 1. Ł. Joachimiak, Ł. Janczewski, J. Ciekot, J. Boratyński, K. Błażewska "Applying the prodrug strategy to alpha-phosphonocarboxylate inhibitors of Rab GGTase - synthesis and stability studies" Org. Biomol. Chem. 2015, 13, 6844-6856.
 2. F. Coxon, Ł. Joachimiak, A. K. Najumudeen, G. Breen, J. Gmach, Ch. Oetken-Lindholm, R. Way, J. Dunford, D. Abankwa, K. M. Błażewska “Synthesis and characterization of novel phosphonocarboxylate inhibitors of RGGT“ Eur. J. Med. Chem. 2014, 84, 77-89.
 3. K. M. Błażewska „McKenna reaction – which oxygen attacks bromotrimethylsilane?” J. Org. Chem. 2014, 79, 408-412.
 4. J. Gmach, K. Huben, K. M. Błażewska "a-Fluoro phosphonocarboxylates: the NMR analysis of the heteronuclear ABMX spin system" Phosphorus, Sulfur, Silicon and Rel. Elem., Phophorus, Sulfur, and Silicon 2014, 189, 1-10.
 5. S. E. Ward, H. S. Kim, K. Komurov, S. Mendiratta, P.-L. Tsai, M. Schmolke, N. Satterly, B. Manicassamy, C. V. Forst, M. G. Roth, A. Garcı´a-Sastre, K. M. Błażewska, C. E. McKenna, B. M. Fontoura, M. A. White “Host Modulators of H1N1 Cytopathogenicity” PLoS One 2012, 7, e39284.
 6. A. J. Roelofs, C. Stewart, S. Sun, K. M. Błażewska, B. A. Kashemirov, C. E. McKenna, R. G. G. Russell, M. J. Rogers, M. W. Lundy, F. H. Ebetino, F. P. Coxon „Influence of bone affinity on the skeletal distribution of fluorescently-labeled bisphosphonates in vivo” J. Bone Mineral Res. 2012 DOI: 10.1002/jbmr.1543.
 7. K. M. Błażewska, F. Ni, R. Haiges, B. A. Kashemirov, F. P. Coxon, C. A. Stewart, R. Baron, M. J. Rogers, M. C. Seabra, F. H. Ebetino, C. E. McKenna “Synthesis, stereochemistry and SAR of a series of minodronate analogues as RGGT inhibitors” Eur. J. Med. Chem. 2011, 46, 4820.
 8. K. M. Błażewska, R. Haiges, B. A. Kashemirov, F. H. Ebetino, C. E. McKenna “A serendipitous phosphonocarboxylate complex of boron: when vessel becomes reagent” Chem. Commun. 2011, 47, 6395–6397.
 9. C. E. McKenna, B. A. Kashemirov, K. M. Błażewska, “Product class phosphoric acid [PO(OH)3] and derivatives” in Volume 42, (F. Mathey, ed.), Science of Synthesis, Houben-Weyl Methods of Molecular Transformations (B.M. Trost, et. al, eds.), Georg Thieme Verlag, Stuttgart. (2009) pp. 779-921.

2) Zespół badawczy w tym doktoranci

3) Współpraca międzynarodowa:

 • Prof. Daniel Abankwa (University of Turku, Finland)
 • Dr Fraser Coxon (University of Aberdeen, UK)
 • Dr Arie Horowitz (Clevelend Clinic, U.S.A.)
 • Prof. Charles McKenna (University of Southern California, U.S.A.)
 • Prof. Giorgio Scita (University of Milan)
 • Prof. Edward Tate (Imperial College of London, U. K.)
 • Prof. Eranthie Weerapana (Boston College, U.S.A.)

4) Staże naukowe:

 • 2015 staż w ramach Akcji COST, Imperial College of London (U.K.), Prof. Edward Tate (4 tygodnie);
 • 2013-2014 Stypendium Fulbrighta, Boston College (U.S.A.), Prof. Eranthie Weerapana (7 miesięcy);
 • 2010 stypendium Rządu Francuskiego, University of Strasbourg (Francja), Prof. Andrew Griffiths (6 tygodni);
 • 2006 – 2009 staż podoktorski, University of Southern California (USA), Prof. Charles E. McKenna
 • 2004 – 2005 program Socrates-Erasmus, University of Santiago de Compostela (Hiszpania), Prof. Ricardo Riguery (5 miesięcy)

5) Granty, projekty krajowe i międzynarodowe (2-3, ostatnie lub trwające)

[moduleplant id="139"  catids="35"]

 

 

Informacje Dla Studentów

INFORMACJE DLA STDENTÓW:

1) Konsultacje

 • semestr zimowy: środa 12:00-13:30

2) Prowadzone zajęcia dydaktyczne

 • „Organiczna Chemia Techniczna”, Kolegium Towaroznawstwo, sem. III
 • „Chemia organiczna”, kierunek Chemia budowlana, sem. II
 • „Prodrugs – are they to become the „magic bullet” of the XXI century?”, Studium Doktoranckie

 

Pełnione Funkcje

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Koordynator do spraw współpracy polsko-chińskiej
 • 2013- członek Zarządu Oddziału Łódzkiego Polskiego Towarzystwa Chemicznego
 • 2014- członek Zarządu Akcji COST CM1004

 

Zatrudnienie przy projekcie

 Zatrudnienie przy projekcie:

aktualnie brak wakatów