INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

 

TYTUŁ/STOPIEŃ:

Profesor

NR POKOJU: 3, 209

BUDYNEK: A27

42 631 31 46

 

TYTUŁ/STOPIEŃ:

Profesor

NR POKOJU: 3, 209

BUDYNEK: A27

42 631 31 46

Zainteresowania Naukowe

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE (Problematyka badawcza): 

 • Synteza fosforowych analogów naturalnych izotiocyjanianów o potencjalnej aktywności przeciwnowotworowej.
 • Synteza związków fosforoorganicznych wspomagana promieniowaniem mikrofalowym
 • Stereoselektywna synteza amino- i hydroksyfosfonianów
 • Projektowanie i synteza nowych odczynników do oznaczania nadmiarów enancjomerycznych i konfiguracji absolutnej związków fosforoorganicznych przy użyciu spektroskopii NMR
 • Nowe metody syntezy związków polifunkcyjnych
 • Wykorzystanie związków fosforoorganicznych w syntezie

Działalność Naukowa

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

1) ostatnie publikacje, monografie, książki, podręczniki:

 1. Drabik, E.; Krasiński, G.; Cypryk, M.; Błaszczyk, R.; Gajda, T.; Sochacki, M.; Differentation of Diastereoisomers of Protected 1,2-Diaminoalkylphosphonic Acids by EI Mass Spectrometry and Density Functional Theory; J. Am. Soc. Mass. Spectrom. 2013, 24, 388

 2. Psurski, M.; Błażewska, K.; Gajda, A.; Gajda, T.; Wietrzyk, J.; Oleksyszyn, J.; Synthesis and antiproliferative activity of novel a- and b-dialkoxyphosphoryl isothiocyanates Bioorg. Med. Chem. Lett. 2011, 21, 4572

 3. Błaszczyk, R.; Gajda, A.; Zawadzki, S.; Czubacka, E.; Gajda, T.; N-Carbamate a-aminoalkyl-p-tolylsulfones – convenient substrates in the nitro-Mannich synthesis of secondary N-carbamate protected syn-2-amino-1-nitroalkanephosphonates; Tetrahedron 2010, 66, 9840

 4. Drabik, E.; Błaszczyk, R.; Gajda, T.; Sochacki, M.; Stereochemical effects in fragmentation of diastereisomers of protected diethyl 1,2-diaminoalkylphosphonates; Rapid Commun. Mass Spectrom. 2010,24, 2324

 5. Blazewska, K. M.; Gajda, T.; Assignment of the Absolute Configuration of Hydroxy- and Aminophosphonates by NMR Spectroscopy; Tetrahedron: Asymmetry 2009, 20, 1337

 6. Gajda, A.; Gajda, T.; N-carbamate Protected a-Amidoalkyl-p-tolylsulfones: Convenient Substrates in the aza-Morita-Baylis-Hillman Reaction; J. Org. Chem. 2008, 73, 8643

 7. Gajda, A.; Gajda, T.; A new access to substituted N-Boc 2-aminoethylidene-1,1-bisphosphonates and phosphonyl-substituted aza-Morita-Baylis-Hillman adducts; Tetrahedron 2008, 64,1233

 8. Gajda A.; Gajda, T.; Synthesis and reactivity of azidoalkylphosphonates, -phosphinates and –phosphine oxides; Curr. Org. Chem. 2007, 11, 1652

 9. Błaszczyk, R.; Gajda, T.; Direct synthesis of protected diethyl 1,2-diaminoalkylphosphonates; Tetrahedron Lett., 2007, 48, 585

 10. Błażewska, K.; Paneth, P.; Gajda, T.; The Assignment of the Absolute Configuration of Diethyl Hydroxy- and Aminophosphonates by 1H and 31P NMR Using Naproxen as a Reliable Chiral Derivatizing Agent; J. Org. Chem. 2007, 72, 678

2) Zespół badawczy w tym doktoranci:

3) Współpraca międzynarodowa:

 • Prof. Ricardo Riguera,Universidad de Compostela (Hiszpania) - umowa bilateralna w ramach programu Erasmus".  

4) Staże naukowe:

 •  

5) Granty, projekty krajowe i międzynarodowe:

[moduleplant id="139"  catids="53"]

6) Funkcje naukowe lub organizacyjne pełnione poza Politechniką Łódzką:

 

Informacje Dla Studentów

INFORMACJE DLA STDENTÓW:

1) Konsultacje:

 • semestr letni: poniedziałek 12-14
 • semestr zimowy:

2) Prowadzone zajęcia dydaktyczne (Przedmiot, kierunek studiów, sem.):

 • Chemia organiczna I, Chemia, I stopień, studia inżynierskie; sem. III.

 • Chemia organiczna II, Chemia, I stopień, studia inżynierskie,  sem. IV.

 • Chemia organiczna II, Chemia, II stopień, studia magisterskie, sem I.

 • Stereoselektywne metody syntezy, Chemia, II stopień, studia magisterskie, sem. I,.

 • Organic and Polymer Chemistry, Chemia, Technologia Chemiczna, II stopień, studia magisterskie, sem. III.

 • Reaktywne cząsteczki chemiczne, Studia Doktoranckie, Chemia.

Pełnione Funkcje

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Kierownik Zespołu
   

Hobby

HOBBY: