INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

 

TYTUŁ:

magister inżynier

NR POKOJU: 217

BUDYNEK: A27

42 631 31 55

 

 

TYTUŁ:

magister inżynier

NR POKOJU: 217

BUDYNEK: A27

42 631 31 55

 

Zainteresowania Naukowe

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE (Problematyka badawcza):

 • Synteza asymetryczna z wykorzystaniem chiralnych amin oraz fosfin
 • Proszukiwanie nowych chiralnych organokatalizaorów 
 • Analiza retrosyntetyczna 

Działalność Naukowa

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

1) Publikacje, monografie, książki, podręczniki:

 1. Skrzyńska, A., Przydacz, A., Albrecht, Ł. Org. Lett. 201517, 5682 – 5685.
 2. Albrecht, A., Skrzyńska, A., Przydacz, A., Albrecht, Ł. Synlett 2015; 26, 2679 - 2684.

2) Zespół badawczy:

"A  Team" (Zespół dr hab. inż. Łukasza Albrechta)

3) Współpraca międzynarodowa:

4) Staże naukowe:

5) Granty, projekty krajowe i międzynarodowe (2-3, ostatnie lub trwające):

[moduleplant id="139"  catids="126"]

6) Funkcje naukowe lub organizacyjne pełnione poza Politechniką Łódzką:

 

Informacje Dla Studentów

INFORMACJE DLA STDENTÓW:

1) Konsultacje:

 • semestr letni: nd.
 • semestr zimowy: nd.

2) Prowadzone zajęcia dydaktyczne (Przedmiot, kierunek studiów, sem.):

Pełnione Funkcje

PEŁNIONE FUNKCJE:

 • Członek samorządu doktorantów PŁ; przedstawiciel doktorantów w komisji ds. jakości kształcenia PŁ
   

Hobby

Zainteresowania:

 • Literaura fantastyczna
 • Muzyka post - hardcore, hardcore punk, electronicore, metalcore
 • Szachy oraz strategia