INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

 

TYTUŁ/STOPIEŃ:

magister inżynier

NR POKOJU: 209

BUDYNEK: A27

42 631 31 46 w.22

 

TYTUŁ/STOPIEŃ:

magister inżynier

NR POKOJU: 209

BUDYNEK: A27

42 631 31 46 w.22

Zainteresowania Naukowe

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE (Problematyka badawcza):

 • synteza oraz badania potencjału przeciwnowotworowego fosfinowych oraz fosfonowych analogów sulforafanu;
 • synteza ω-bromoalkilofosfonianów dialkilu (reakcja Arbuzowa) oraz ω-azydoalkilofosfonianów dialkilu wspomagana promieniowaniem mikrofalowym;

,

Działalność Naukowa

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

1) ostatnie publikacje, monografie, książki, podręczniki (wybrano X z XX):

Joachimiak, Ł.; Janczewski, Ł.; Ciekot, J.; Boratyński, J.; Błażewska, K.; Applying the prodrug strategy to a-phosphonocarboxylate inhibitors of Rab GGTase - synthesis and stability studies; Org. Biomol. Chem., 2015, 13, 6844.

2013 – obrona pracy magisterskiej na kierunku technologia chemiczna, spacjalność: technologia leków i środków ochrony roślin, pt.: „Opracowanie metody syntezy di-tert-butylokarbonyloksymetylowego estru fosfonokarboksylowego analogu kwasu rizedronowego”.Promotor i opiekun pracy dr inż. Katarzyna Błażewska

2011 – obrona pracy inżynierskiej na kierunku chemia, spacjalność: synteza organiczna, pt: „Próby deprotekcji 3-imidazolo-2-hydroksyiminopropionianu etylu do odpowiedniego ketoestru”. Promotor i opiekun pracy dr inż. Katarzyna Błażewska;

 

2) Zespół badawczy:

 • Zespół prof. Tadeusza Gajdy

3) Współpraca międzynarodowa:

 •  

4) Staże naukowe:

2011-2012 - półroczny staż naukowy w ramach programu Erasmus na Uniwersytecie Santiago de Compostela, w zespole prof. Ricardo Riguery. Realizacja projektu, pt.: „Helicity control in poly(phenylacetylene)s by chiral centres at remote positions” pod kierunkiem dr Felixa Freire.

5) Granty, projekty krajowe i międzynarodowe (2-3, ostatnie lub trwające):

[moduleplant id="139"  catids="80"]

 

6) Funkcje naukowe lub organizacyjne pełnione poza Politechniką Łódzką:

 

Informacje Dla Studentów

INFORMACJE DLA STDENTÓW:

1) Konsultacje:

 • semestr letni: poniedziałek 10-12
 • semestr zimowy: poniedziałe 10-12

2) Prowadzone zajęcia dydaktyczne (Przedmiot, kierunek studiów, sem.):

 • Organic and Polymer Chemistry, studia 2 stopnia na kierunku Chemia oraz Technologia Chemiczna, semestr 3

Pełnione Funkcje

PEŁNIONE FUNKCJE:


 •  

Hobby

HOBBY:

 • książki: powieści Grahama Mastertona, Arthura Conan Doyla, horrory, thrillery;
 • muzyka: rock, metal (Metallica, Iron Maiden);
 • film: filmy z Alem Pacino, Robertem DeNiro; horrory, fantasy, sci-fi; seriale (Dr House, Wikingowie, Gra o Tron, Sherlock); 
 • kino
 • zegarki