INSTYTUT CHEMII ORGANICZNEJ

 

TYTUŁ/STOPIEŃ:

magister inżynier

NR POKOJU: 314

BUDYNEK: A27

42 631 3143 

 

 

TYTUŁ/STOPIEŃ:

magister inżynier

NR POKOJU: 314

BUDYNEK: A27

42 631 3143 

 

Zainteresowania Naukowe

ZAINTERESOWANIA NAUKOWE (Problematyka badawcza):

- Badania nad zastosowaniem strategii prolekowej dla wybranych fosfonokarboksylanowych inhibitorów transferazy Rab geranylogeranylowej (Rab GGTaza)

Działalność Naukowa

DZIAŁALNOŚĆ NAUKOWA:

1) ostatnie publikacje, monografie, książki, podręczniki (wybrano X z XX):

  1. Coxon,F; Joachimiak, Ł; Najumudeen, A. K.; Breen, G; Gmach, J; Oetken-Lindholm, C; Way, R; Dunford, J; Abankwa, D; Błażewska, K. M; Synthesis and characterization of novel phosphonocarboxylate inhibitors of RGGT; Eur. J. Med. Chem. 201484, 77-89.

  2.  Joachimiak, Ł; Janczewski, Ł; Ciekot, J; Boratyński, J; Błażewska, K. M.; Applying prodrug strategy to α-phosphonocarboxylate inhibitors of Rab GGTase - synthesis and stability studies; Org. Biomol. Chem. 2015, 13, 6844-6856.

2) Zespół badawczy w tym doktoranci:

  • Zespół prof. Tadeusza Gajdy

3) Współpraca międzynarodowa:

  •  

4) Staże naukowe:

  •  

5) Granty, projekty krajowe i międzynarodowe (2-3, ostatnie lub trwające):

[moduleplant id="139"  catids="79"]

Projekt w ramach stypendium z Własnego Funduszu Stypendialnego Politechniki Łódzkiej (2015): Synteza nowych pochodnych kwasu zoledronowego jako potencjalnych inhibitorów enzymu Rab GGTazy.

 

6) Funkcje naukowe lub organizacyjne pełnione poza Politechniką Łódzką:

 

Informacje Dla Studentów

INFORMACJE DLA STDENTÓW:

1) Konsultacje:

  • semestr letni: Poniedziałek 10-12
  • semestr zimowy: Poniedziałek 10-12

2) Prowadzone zajęcia dydaktyczne (Przedmiot, kierunek studiów, sem.):

  • Preparatyka Organiczna - laboratorium, studia I stopnia, semestr IV

Pełnione Funkcje

PEŁNIONE FUNKCJE:


  •  

Hobby

HOBBY:

- Sport

- Film

- Motoryzacja

- Majsterkowanie